DeUtrecht Leeuwarden

  • s4
informatie

colofon

opdrachtgever

Hoeksterpoort Holding B.V.

credits

architect:
Jacob Borren

projectmanagement:
Ra van der Hoek

lichtontwerp | audiovisuals | filmhuis:
Willem Hoebink

status

oplevering 2021
nominatie Gulden Fexix 2022

Het pand

Rijksmonument ‘De Utrecht’ is een klein maar monumentaal jugendstilpand aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Het pand uit 1904 is ontworpen door architectenduo Kropholler&Staal en diende als representatief regiokantoor voor Levensverzekering Maatschappij De Utrecht.               (motto: ‘beidt uw tijd, let op uw einde’)

Het interieur is uitbundig gedecoreerd met tekeningen, mozaïeken, tegeltableaus, glas&lood en kleurrijk schilderwerk voorzien van motieven, spreuken en verzen.

Het in de vergetelheid geraakte, verwaarloosde pand wordt in 2017 aangekocht door twee Leeuwarder vastgoedondernemers. Zij besluiten De Utrecht in ere te herstellen, een culturele bestemming te geven en open te stellen voor het publiek.

Het pand wordt vakkundig en duurzaam gerestaureerd, uitgebreid met een markante aanbouw met publieksvoorzieningen en opnieuw ingericht als Cultuurhuis.

Sinds de opening in 2021 kent De Utrecht een gevarieerde programmering van concerten, presentaties en filmvertoningen tot exposities, ontvangsten en diners.

Gesamtkunstwerk

Voor de restauratie, nieuwbouw en herinrichting van De Utrecht wordt een beroep gedaan op een bont gezelschap vak- en ambachtslieden uit uiteenlopende disciplines: van architect, ontwerper en kunstenaar tot restauratieschilder, meubelmaker en typograaf. Het resultaat is een Gesamtkunstwerk.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4