Een Spiegel van de hemel

informatie

colofon

opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

credits

Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

animaties:
3Dfruit, Bram Verhavert

filmfragment:
Carlos Salces | "el Espejo del Ciele" 1998

status

prijsvraag 2008 | genomineerd | niet uitgevoerd
(gezocht wordt naar mogelijkheden elders)

Opdracht

Het Oosterdokseiland is een gebied van hoogwaardige hoogbouw met een adembenemend uitzicht over de oude stad en het IJ. Met de Openbare Bibliotheek en het Conservatorium is cultuur hier rijk vertegenwoordigd.
In 2008 schrijft de gemeente Amsterdam een prijsvraag uit voor een lichtkunstwerk. Het thema van de prijsvraag is ‘duurzaamheid’. Als drager voor het lichtkunstwerk kiest men het glazen ‘lifthuis’ op het plein aan de Oosterdokskade.

Lifthuis

Gezien vanuit de hoge, dichte bebouwing manifesteert het lifthuis zich als een vrijstaand, autonoom bouwwerkje in het weidse panorama van de kade, de haven en de stad. Het vlakke, vierkante dakje; je kijkt er pal boven op.

Concept

Uitgangspunt voor het lichtkunstwerk is een wisselwerking tussen dag en nacht, een wisselwerking tussen zonnecollectoren en een beeldmedium, gecombineerd in één oppervlak; het vierkante dakje van het lifthuis.
Het dakoppervlak ‘absorbeert’ de kracht van het zonlicht, het blauw van de hemel en het spel van de wolken en geeft deze ‘s nachts weer vrij, als een ‘Spiegel van de Hemel’, zwevend in de nacht.
Het opnemen, vasthouden en later weer vrijgeven van energie is hiermee een beeldend gegeven geworden, een ‘Perpetuum Mobilé van het licht’.

Redactie en Beheer

Een belangrijke redactionele rol is weggelegd voor de openbare bibliotheek. Het exploitatieplan ziet de OBA als de ’grootstedelijke harde schijf’ waarop het kunstwerk als medium is ingeplugd.
De OBA-directie toont zich geïnteresseerd en geeft aan de beheerstechnische en redactionele mogelijkheden van het medium te willen onderzoeken.

Budget en Techniek

Uitgangspunt is een fijnmazig weefsel van zonnecellen en LED-beeldpunten , bij dag een zonnecollector, bij duisternis een ‘urban-screen’.
Een technisch haalbaarheidsonderzoek geeft goede resultaten. De begroting voor het kunstwerk verhoudt zich goed tot een dergelijke kosmopolitische toplocatie. Het aan de opdracht verbonden budget is echter ontoereikend.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4