Kerkas Meerpolderplas

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4
informatie

colofon

opdrachtgever

Gemeente Berkel & Rodenrijs

credits

Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

status

studie in opdracht (2002)
niet uitgevoerd

Locatie

Berkel en Rodenrijs bouwt aan de Vinexuitbreiding Meerpolder. De gemeente wil middels een kunstwerk een visuele verbinding leggen tussen de nieuwe woonwijken en het historisch centrum rondom de oude kerk.
De Meerpolderplas ligt als een groot open water midden in het stedenbouwkundig plan. De plas wordt gekenmerkt door een vernauwing in het centrum, een plek waar de oevers elkaar bijna raken. Alle belangrijke zichtassen kruisen elkaar hier.
Op deze plek is een fiets- en voetgangersbrug gesitueerd.

Concept

In het ontwerp is een ring van licht in samenhang gebracht met de vrije overspanning van de brug. Brug en lichtring vormen een krachtig beeldteken. De brug duikt als het ware door een hoepel. Passanten worden aangelicht door armaturen in het brugdek. Het beeld wordt versterkt door reflectie in de waterspiegel. Vanuit de omliggende woonkernen neemt de lichtring alle belangrijke zichtassen in het vizier, en kiest de verre kerktoren als focuspunt.

Constructie & lichttechniek

De lichtring heeft een diameter van ca. 18 meter en is geconstrueerd uit een aluminium frame omkleed met kunststof schaaldelen.
De constructie is onder het brugdek met de brug verbonden. De ring staat daardoor optisch geheel vrij van brugdek en relingen.
Lichtbronnen zijn binnen de constructie geplaatst. De lichtuitval is indirect. De schaal is geopend naar de binnenzijde van de cirkel. Het lichtbeeld bestaat zo telkens uit een licht- en een schaduwzijde, wat de dieptewerking ten goede komt.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4