Museum Catharijneconvent

  • s1
  • s2
informatie

colofon

opdrachtgever

Museum Catharijneconvent

credits

Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

status

Het ontwerp is met enthousiasme ontvangen en uitgewerkt tot op op besteksniveau.
Het museum beraadt zich op de uitvoering in relatie tot andere verbouwingen en ingrepen.

Het museum

Museum Catharijneconvent is het nationaal museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis in Nederland. Het museum is gehuisvest in het voormalige 16e eeuwse Karmelietenklooster in Utrecht, tussen Nieuwe Gracht en Lange Nieuwstraat. In opdracht van het museum is een aantal studies verricht met als doel de herkenbaarheid, de toegankelijkheid en de interne routing van het museum te verbeteren.

Entreegevel

De historische gevel aan het voorplein in de Lange Nieuwstraat wordt gekenmerkt door zogenaamde ‘blindvensters’; in recentere tijden met metselwerk gesloten vensters en doorgangen. Hier bevindt zich ook de hoofdentree van het museum. De huidige entreegevel heeft een introvert, hermetisch voorkomen.

Uitgangspunten

De kern van de beoogde verbouwing is het ‘heropenen & beglazen’ van de huidige blindvensters. De ingreep biedt het museum nieuwe mogelijkheden zich naar buiten toe te manifesteren. Het ontwerp legt een verband tussen de historische kloostergevel, de collectie en de tentoonstelling interieur.

Ontwerp

De eenmaal geopende sparingen hebben een eigen ruimtelijke kwaliteit met een tot 90 cm diepe ‘negge’ in het uit kloostermoppen opgetrokken metselwerk van de massieve, historische buitenmuren.
Deze ‘ruimten’ kunnen worden afgewerkt tot zogenaamd ‘vitrine-venster’, worden voorzien van stuurbare interieurverlichting en worden ingericht met een selectie religieuze, historische beelden.

Adventskalender

Het geheel aan lichtvitrines kan dynamisch en in samenhang worden geprogrammeerd tot een poëtisch verhalend lichtkunstwerk. Een schouwspel dat doet denken aan de eveneens christelijke traditie van de ‘adventskaldender’ waarbij beurtelings te openen ‘luikjes’ telkens op prikkelende wijze iets openbaren van de binnen zware kloostermuren verborgen religieuze schatten.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4