Nieuwe Kerk Delft

informatie

colofon

opdrachtgever

Nieuwe Kerk Delft

credits

Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

projectmanagement:
van Hoogevest Architecten

advies:
Petra Hulst | Philips Lighting
Ernst v/d Hoeven

financiering:
Nieuwe Kerk Delft
Gemeente Delft
Rijksdienst Cultureel Erfgoed

uitvoering:
Spie Electrotechniek
Helvar Lighting Controls

status

opgeleverd 2017

De Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk is een van oorsprong laat 15e-eeuwse kruisbasiliek. De kerk is van architectuurhistorische waarde en van groot cultuurhistorisch belang door de aanwezigheid van het familiegraf van de Nederlandse koninklijke familie in de grafkelder onder het koor. Van kunsthistorisch belang is het het monumentale Bätz orgel uit 1839 en het praalgraf van Willem van Oranje in 1618 ontworpen door Hendrick de Keijzer.

Restauratie en herontwikkeling

De nieuwe kerk ondergaat een grondige restauratie. De plattegrond wordt opnieuw ingericht en aangevuld met een nieuw te bouwen souterrain.
De gebruiksfunctionaliteit wordt verbreed. Naast kerkelijk gebruik en toerisme is er sprake van een uiteenlopende programmering; van concerten en tentoonstellingen tot congressen en diners. De nieuwe programmering vereist een flexibel lichtplan dat zich steeds optimaal verhoudt tot de verschillende gebruiks-scenario’s. Een lichtplan dat faciliteert en recht doet aan de architectuur en het interieur van de kerk als topmonument.

Kroonluchters

Aan de renovatie ligt een architectonische visie ten grondslag waarin veel belang wordt gehecht aan de monumentale- en ruimtelijke beleving van de kerk. Het vrije doorzicht op de belangrijkste zichtassen in de kerk wordt echter sterk gehinderd door de volumineuze 20e eeuwse kroonluchters. Na ruim beraad met architecten en opdrachtgevers is besloten de kroonluchters géén plaats te geven binnen het nieuwe lichtplan. Ter compensatie van hun oorspronkelijke licht-technische functie is een speciaal ‘strooilicht-armatuur’ ontwikkeld.

Uitgangspunten

Om genuanceerd invulling te geven aan de verschillende gebruiksscenario’s zijn alle installaties opgebouwd uit ‘stuurbare lichtbronnen’. Armaturen worden individueel of groepsgewijs aangestuurd op lichtintensiteit en kleurtemperatuur. Zo kan per scenario een specifiek lichtontwerp worden ingeregeld.
De installatie is opgebouwd uit de complementaire onderdelen ‘basisverlichting’ en ‘aanvullende verlichting’ en wordt aangevuld met een aantal ‘specials’.

Basisverlichting

De ‘Basisverlichting’ is gridmatig van opzet, volgt de wetmatige opbouw, symmetrie en ritmiek van de kerk en beoogd daarmee de consistentie en de ruimtelijke beleving in de kerk te vergroten.

Aanvullende verlichting

De aanvullende verlichting accentueert de ritmiek van arcaden, vensterbogen en triforium. Middels strijklicht kunnen reliëf, stoffelijkheid en de eigenheid van materialen en ornamentiek sterker tot uitdrukking worden gebracht.

Specials

Binnen het sobere interieur is er de prominente aanwezigheid van een aantal op zichzelf staande elementen; het praalgraf van Willem van Oranje, de sluitsteen van de koninklijke grafkelder en het monumentale Bätz orgel. Voor elk van deze onderdelen wordt een specifiek lichtontwerp gerealiseerd.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4