Rear Windows

  • s3
  • s4
informatie

colofon

opdrachtgever

Kristal projectontwikkeling

credits

Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

architect:
Butzelaar van Son Architecten

installateur:
Beking Industriële Automatisering

status

opgeleverd 2010

Uitgangspunt

Het IKTC Zaanstad telt vier woongebouwen. In de ontwerpen voor de vier noordgevels is een patroon van slanke, verticale vensters uitgezet. Achter de ramen tekent zich een huiselijke werkelijkheid af; het schimmenspel van vele levens:
….. men staat op, gaat naar bed, gaat van huis en komt thuis, kijkt TV, leest een boek, brandt een kaars, krijgt bezoek, viert feest, vrijt, sluimert of slaapt en trekt ondertussen voortdurend aan gordijnen en lamellen. Ieder venster met een eigen ritme, in evenzoveel varianten in licht en beweging …

Concept

In de gevelontwerpen is een aanzienlijk groter aantal vensters opgenomen dan voor de daglichttoetreding noodzakelijk is. In overleg met de architecten is een selectie van vensters aan de woningen ontrokken, om in de buitengevels te worden gehandhaafd als onderdeel van een bijzondere lichttoepassing.

Op het eerste gezicht is in de gevelontwerpen niets veranderd. Het patroon van vensters is onaangetast. Achter een aantal vensters echter is de werkelijkheid vervangen door een stuurbaar ‘lichtmedium’. Een verzameling ‘virtuele huishoudens’ geschetst in licht en beweging. Het ene moment voegt het lichtbeeld zich naadloos in het alledaags geheel, het volgende moment lijkt een aantal vensters zich volledig te onttrekken aan de huiselijke werkelijkheid.

Techniek

Achter het standaard kozijn worden onzichtbaar twee stuurbare RGB-LEDunits geplaatst. Door deze units, links en rechts onafhankelijk aan te sturen, kan naast een variatie in kleur en lichtintensiteit ook een beweging worden gesuggereerd.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4