Strijp-S | concept

  • s1
informatie

colofon

opdrachtgever

Park Strijp-S Beheer:
Gemeente Eindhoven | VolkerWessels

credits

concept & ontwerp:
Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

productontwikkeling:
Schréder | 3mansbv

uitvoering:
- Schréder luminaires Belgium
- KWS Infra

financiering:
Europees subsidie voor innovatieve, duurzame openbare verlichting (BLISS)

conceptanimaties:
3Dfruit | Bram Verhavert

Living Lab:
TUe | Intelligent Lighting Institute Eindhoven

status

lichtinstallatie opgeleverd 2014
Living Lab | 2012-2020

prijzen:
International Auroralia Award 2014

Strijp-S

Het voormalig Philips terrein Strijp-S ligt dichtbij het stadscentrum in Eindhoven. Het oude industriegebied ondergaat een transformatie tot een nieuw stadsdeel.
Strijp-S is trouw aan zijn geschiedenis. Het gebied van waaruit ooit de gloeilamp alle andere vormen van licht wist te verdringen belooft, zo’n 130 jaar later opnieuw een voortrekkersrol te gaan spelen op verlichtingsgebied. Strijp-S moet een proeftuin worden voor de openbare verlichting van de toekomst waar innovatieve lichtontwerpen niet geremd worden door bestaande denkbeelden en richtlijnen.

Opdracht

De opdracht komt voort uit een serie workshops en een uitgebreide ‘Pitch’. Op basis van het prijswinnend lichtconcept wordt in 2011 opdracht verstrekt voor een definitief ontwerp. Het Definitief Ontwerp behelst een traject ‘Engineering & Prototyping’ en een gedetailleerd bestek voor ‘Infrastructuur & Implementatie’.

Ambitie

Naast een verbetering in dienstbaarheid en functionaliteit stelt nieuwe technologie ons in staat de openbare verlichting op Strijp-S ‘leesbaar’ te maken en een zekere bezieling te geven. Het licht kan zich voortdurend verhouden tot een bepaalde fysieke of sociale omstandigheid op straat en zoekt steeds de juiste balans tussen beleving en functionaliteit. De openbare verlichting is meer dan verlichting alleen, het licht is tot ‘medium’ geworden.

Stedenbouwkundig Ontwerp

Uitgangspunt is een lichtinstallatie uitgezet over het hele toepassingsveld op een uiterst regelmatig grid. Er is sprake van een ‘horizontale gelaagdheid’ binnen de lichtinstallatie waarbij op verschillende niveaus (6meter | 15meter) een verschil in dichtheid van grid wordt toegepast. De opbouw in lichtlagen introduceert als het ware een derde dimensie in het lichtveld. De ‘sturingsruimte’ in de programmering wordt hierdoor vergroot.
De brede hoofdassen van het stedenbouwkundig plan hebben een dichte aanplant van jonge platanen. Het toekomstig bladerdak is een wezenlijke rol toegedicht als klankbord van het licht. In samenhang met de wisselende transparantie van het bladerdak kunnen de twee verlichtingslagen als communicerende vaten tegen elkaar worden uitgestuurd. De seizoenen zullen zo als vanzelf een rol spelen in het lichtplan.

Synopsis in sfeer en beleving

De Openbare Verlichting op Strijp-S is veranderlijk, veranderlijk als de mens in het stedelijk landschap, veranderlijk als het weer en de seizoenen. Het licht op Strijp-S kent een voortdurende verschuiving in kleurtemperatuur en helderheid. In de regel is dit ingetogen, dikwijls onmerkbaar, bij gelegenheid uitbundig, maar altijd subtiel en gewogen.

De programmering plaatst het direct waarneembare tegenover de geleidelijke gewaarwording, het pragmatische tegenover het associatieve en poëtische: het l’Heure Blue als een bewustwording van tijd en ruimte .., een samenspel met het spectrum van het avondlicht .., een langzame verschuiving zoals de schaduwen van wolken over het stedelijk landschap schuiven …

Op andere momenten kun je het licht lezen, als een primaire vorm van informatieoverdracht: de dreiging van een regenbui…, het inluiden van een nieuwe werkweek…, het nuanceverschil tussen shoppen, flaneren en kantoorgang…, tussen spitspieken, feestdagen en festivals.

Traject

Na een openbare aanbesteding in 2013 worden de prototypen in samenwerking met lichtindustrie Schréder doorontwikkeld tot een industrieel product. De installatie wordt geïmplementeerd en opgeleverd in 2014.

>> zie vervolgpagina voor resultaten
https://willemhoebink.nl/?project=strijp-s-progress-public-lighting

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4