Strijp-S | progress

informatie

colofon

opdrachtgever

Park Strijp-S Beheer:
Gemeente Eindhoven | VolkerWessels

credits

concept & ontwerp:
Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

productontwikkeling:
Schréder | 3mansbv

uitvoering:
Schréder luminaires Belgium
KWS Infra

financiering:
Europese innovatiesubsidie duurzame OV (BLISS)

conceptanimaties:
3Dfruit | Bram Verhavert

Living Lab:
TUe | Intelligent Lighting Institute Eindhoven

status

lichtinstallatie opgeleverd 2014
Living Lab | 2012-2020

prijzen:
International Auroralia Award 2014

Vervolgtraject

Na een openbare aanbesteding in 2013 worden de prototypen in samenwerking met lichtindustrie Schréder doorontwikkeld tot een industrieel product. De lichtinstallatie wordt in 2014 geïmplementeerd en opgeleverd.
Na oplevering is de installatie in gebruik genomen als ‘Living Lab’; een semi publiek programma waarbinnen het instrumentarium wordt ingezet voor experiment en onderzoek.

Techniek & Innovatie

De installatie is volledig gebaseerd op LED-technologie. Armaturen zijn opgebouwd uit meerkanaals stuurbare LED-bronnen met ‘lichtintensiteit’, ‘kleur’ en ‘verzadiging’ als variabelen. Alle armaturen zijn individueel adresseerbaar, uitgerust met sensorische componenten en een print voor bi-directioneel dataverkeer. Het netwerk van sensoren legt de basis voor een interactieve, deels zelfregulerende programmering.
De installatie wordt aangestuurd en beheerd vanuit een centrale besturing. Het systeem kent met een grote programma-technische flexibiliteit. Het combineert de input van sensorische intelligentie met de input van ‘open-source’ data (internet) en een draaiboek van zelfstandige programmaonderdelen. De uitkomst is uiteindelijk waarde bepalend voor een specifieke lichtuitdrukking.

Programmering

De lichtinstallatie is een instrument, een ‘medium’. Alle uitdrukking, sfeer en dynamiek is uiteindelijk een kwestie van programmeren, ofwel ‘het parametreren van de variabelen’ en het ‘kalibreren van kleuren’; Hoe wordt de ‘input’ van verschillende data-bronnen gewaardeerd en gewogen? Hoe wordt de uiteindelijke ‘output’ vertaald in een bepaalde lichtuitdrukking? Welke betekenissen worden toegeschreven aan specifieke kleuren? Welke associatieve verbanden worden gelegd tussen een fysieke omstandigheid op straat en de uitdrukking in de openbare verlichting in kleur, lichtintensiteit en dynamiek?

Living Lab

Opdrachtgever heeft de lichtinstallatie na oplevering in gebruik genomen als ‘Living Lab’; een semi publiek programma waarbinnen het instrumentarium wordt ingezet voor experiment en onderzoek. Hiervoor is een aantal lokale partijen uitgenodigd waaronder het ‘Intelligent Lighting Institute’ (ILI) van de Technische Universiteit Eindhoven.

Aanbeveling van de ontwerpers

De lichtinstallatie heeft een groot potentieel en kan als ‘Living Lab’ tot wasdom komen. Het uiteindelijk welslagen van het project is echter in eerste instantie afhankelijk van de ontwikkeling van een geavanceerd besturingssysteem met goed uitgewerkte protocollen voor data-management en sensorintelligentie, een inzichtelijk ‘monitoring system’ en heldere grafische interfaces.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4