Plan Pausdam

informatie

colofon

opdrachtgever

Trajectum Lumen | Gemeente Utrecht

credits

Willem Hoebink | Jan Hein Daniels

Architect:
Hylkema Erfgoed

Camerawerk:
Willem Hoebink | Pieter Wackers
Phantom Speedcamera:
bruikleen Universiteit Wageningen

Animaties:
3Dfruit, Bram Verhavert

financiering:
Gemeente Utrecht
Universiteit Utrecht

status

opgeleverd 2011

Trajectum Lumen

Trajectum Lumen is een permanente lichtkunstroute door de historische binnenstad van Utrecht. Pal achter de Domkerk ligt de Pausdam. Dit is de plaats waar alle lagen van het verhaal van Trajectum Lumen samenkomen. Kerk, staat en wetenschap hebben zich in heden en verleden rondom de dam geschaard en vertonen er hun sporen in de historische gevels.
De opdracht kent een tweetal zwaartepunten, waaronder met name Paushuize. Dit zeldzame renaissance paleisje werd in 1517 gebouwd als rusthuis voor de Nederlandse paus Adrianus VI, vandaag de dag is het een zetel van het provinciaal bestuur. Tegenover Paushuize op de dam staat het markante Jugendstil pand van de Universiteit Utrecht.

Concept

De Pausdam verbergt een verzameling historische en hedendaagse elementen en verbanden. Deze verzameling is uitgangspunt voor een poëtisch verhalend lichtkunstwerk. Paushuize en de Universiteit vertegenwoordigen de belangrijkste spelers op deze locatie. Voor elk van de panden is een dynamisch lichtconcept ontwikkeld. Het geheel is bijeengebracht in een speciaal voor Pausdam samengesteld draaiboek en wordt aangestuurd vanuit een centrale computer.

Bezielde gebouwen en digitale gevelstenen

Het ontwerp kiest beide panden tot onderwerp door ze als volumen leven in te blazen. Een subtiele bezieling van binnen uit, middels een zacht ademend en langzaam verschuivend lichtschijnsel.
Vervolgens wordt ook de identiteit van beide spelers onthuld. In de bovenlichten van de entrees van beide panden is een videobeeldmerk geïntroduceerd, als een ‘digitale gevelsteen’, ingebed in de historische gevels. Een ‘kerkuil’ en een ‘witte Duif’ vertegenwoordigen respectievelijk de Universiteit en Paushuize.

Scenario

De geprogrammeerde lichttbeelden hebben weliswaar een verhalend karakter, maar blijven suggestief, associatief en poëtisch. De verschillende onderdelen treden beurtelings voorzichtig op de voorgrond of getuigen als communicerende vaten van hun historische relatie.

Techniek

LED-verlichting is bouwkundig geïntegreerd aan binnenzijde van raamstijlen. Er is sprake van strijklicht in combinatie met een speciale raamstoffering.
Binnen de bestaande vensterverdeling van acht glasruitjes is voor ieder ruitje een onafhankelijk stuurbare LED-unit opgenomen. Hierdoor kunnen horizontale, verticale en diagonale lichtbewegingen worden geprogrammeerd.
Videomonitoren zijn onzichtbaar weggewerkt achter lijstwerk bovenlichten. Content op mediaplayers. Vliegbewegingen van vogels zijn gefilmd met behulp van High-speed technieken.

  • s0
  • s1
  • s2
  • s3
  • s4